MOT ETT TRYGGARE SAMHÄLLETillsammans kan vi stärka demokratin och motverka radikalisering till våldsbejakande extremism.

Inspirerande föreläsningarTillsammans kan vi stärka demokratin och motverka radikalisering till våldsbejakande extremism

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag handlar om att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Detta innefattar allt ifrån breda förebyggande insatser såsom utbildning och kunskapsspridning till individbaserade insatser.

Vårt uppdrag handlar om att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Detta innefattar allt ifrån breda förebyggande insatser såsom utbildning och kunskapsspridning till individbaserade insatser.

Tack vare lång erfarenhet av socialt förebyggande arbete med barn och ungdomar har vi god kännedom om de riskfaktorer som kan bidra till olika former av normbrytande beteende och osunda tankemönster. Denna kunskap tar vi med oss i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Det förebyggande arbetet mot radikalisering handlar om att sprida kunskap om de riskfaktorer som kan bidra till att en individ radikaliseras samt att öka allmänhetens förmåga att uppmärksamma de individer som redan befinner sig i en radikaliseringsprocess. På individnivå handlar det om att bryta radikaliseringsprocessen genom att undersöka vad som driver individen mot osunda värderingar och normbrytande beteenden för att kunna presentera alternativa vägar.

 

Senaste nyheterna

Recensioner

Möllevångsskolan

"Mycket intressant och tankeväckande, intressanta och givande diskussioner!"

"Genuin, intressant och trovärdig utbildning"

Möllevångsskolan
Polisen

"Alla var engagerade och hade stor kunskap inom respektive område"

Polisen
Kriminalvården

"Föreläsaren hade bra kompetens och var väl insatt i ämnet"
"Intressant och högaktuellt ämne"
"Mycket bra föreläsning, kunnig föreläsare. Trovärdig information"
"Jag fick en massa idéer som jag kommer att använda i mitt yrke. Bra info och kunskap, bra, mycket bra!"
"Tydligt, intressant och med info kring ämnet på olika plan"
"Grundläggande kunskap och det avdramatiserande förhållningssättet till att nära sig problematiken i praktiken"

Kriminalvården

Close