Konsultation och rådgivning

Radikalisering och våldsbejakande extremism är ämnen som kan väcka mycket osäkerhet och rädsla, men vi är alla överens om att det inte går att blunda för dessa fenomen. Vi vill bidra till att öka kunskap och förmåga att arbeta praktiskt med frågor gällande radikalisering och våldsbejakande extremism. Vårt team besitter bred kompetens inom området som sträcker sig ifrån teoretisk och forskningsbaserad kunskap till hur man praktiskt arbetar med individer som befinner sig i riskzon för radikalisering. Vårt arbete formas utifrån de uppdrag vi får och vi skräddarsyr alltid våra insatser efter verksamhetens eller individens unika behov.

Close