Om oss

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag handlar om att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Detta innefattar allt ifrån breda förebyggande insatser såsom utbildning och kunskapsspridning till individbaserade insatser.

Tack vare lång erfarenhet av socialt förebyggande arbete med barn och ungdomar har vi god kännedom om de riskfaktorer som kan bidra till olika former av normbrytande beteende och osunda tankemönster. Denna kunskap tar vi med oss i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Det förebyggande arbetet mot radikalisering handlar om att sprida kunskap om de riskfaktorer som kan bidra till att en individ radikaliseras samt att öka allmänhetens förmåga att uppmärksamma de individer som redan befinner sig i en radikaliseringsprocess. På individnivå handlar det om att bryta radikaliseringsprocessen genom att undersöka vad som driver individen mot osunda värderingar och normbrytande beteenden för att kunna presentera alternativa vägar.

Utbildningar

Våra utbildningar syftar till att ge en bättre förståelse kring radikalisering och våldsbejakande extremism samt att ge praktiska verktyg för att arbeta förebyggande med dessa frågor. Via våra föreläsningar och utbildningar får du svar på frågor såsom:

Vilka riskfaktorer kan bidra till att en person radikaliseras? Hur kan vi upptäcka att en person är på väg att radikaliseras? Hur arbetar vi förebyggande mot radikalisering och våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vi ge på individnivå för att bryta radikaliseringsprocessen?

Konsultation och rådgivning

Utifrån vår unika kunskap om radikalisering och våldsbejakande extremism erbjuder vi konsultation och rådgivning till verksamheter som stöter på denna problematik.

Våra verksamheter

Här kan ni läsa mer om våra olika verksamheter och hur de har bidragit till den samlade kompetens som vi idag besitter.

 

 

Referenser:

Möllevångsskolan

"Mycket intressant och tankeväckande, intressanta och givande diskussioner!"

"Genuin, intressant och trovärdig utbildning"

Möllevångsskolan
Polisen

"Alla var engagerade och hade stor kunskap inom respektive område"

Polisen
Kriminalvården

"Föreläsaren hade bra kompetens och var väl insatt i ämnet"
"Intressant och högaktuellt ämne"
"Mycket bra föreläsning, kunnig föreläsare. Trovärdig information"
"Jag fick en massa idéer som jag kommer att använda i mitt yrke. Bra info och kunskap, bra, mycket bra!"
"Tydligt, intressant och med info kring ämnet på olika plan"
"Grundläggande kunskap och det avdramatiserande förhållningssättet till att nära sig problematiken i praktiken"

Kriminalvården

 

 

 

 

Close